از بین بردن تاتو

از بین بردن تاتو

در از بین بردن تاتو، هدف نور لیزر، قطعات جوهر تاتو هستند که توسط ماکروفاژ احاطه شده اند یا بصورت قطعه قطعه در فضای خارج سلولی در درم قرار می گیرند.


در درمان ضایعات پیگمانته خوش خیم، هدف اولیه لیزر ملانین در کروموفر است.

اگرچه بر خلاف لیزر hair removal که واحد بزرگ ملانین هدف است، در درمان ضایعات پیگمانته خوش خیم، هدف قطعات کوچک ملانین که در ملانوسیتها، کراتینوسیتها و یا ماکروفاژهای درمی هستند، می باشد.

اهداف تاتو و ضایعات پیگمانته خوش خیم از نظر اندازه کوچک هستند و در نتیجه استفاده از استراحت حرارتی برای کمتر کردن آسیبهای حرارتی در بافتهای نرمال احاطه کننده لازم است و نیازمند تابش اشعه بسیار کوتاه برای ایجاد درمان مناسب است بنابراین لیزر Q-switched که تابش اشعه در حد Nanosecond است درمان اصلی برای ضایعات پیگمانته خوش خیم و تاتو می باشد.

بیشتر این لیزرها از قبل set شده است و دوره های Pulse غیرقابل تغییری دارد که نمی تواند توسط اپراتور تعویض شود. توسعه اخیر لیزرها مثل Titanium: Sappire، لیزر با دوره های پالس کوتاه تر از Q-switched (در حد picoseconds) برای کاهش بیشتر عوارض بالقوه ناخواسته و بهبود خودبخودی را باعث می شود.

اگرچه این مطالعات جاری در مورد استفاده از دستگاههایی که ممکن است بهتر از لیزر Q-switched در درمان ضایعات باشد، در حال انجام است. در مبحث Tattoremoval، در مورد درمان تاتوهای افراد حرفه ای و غیرحرفه ای، تاتوهای Cosmetic که برای مشخص شدن حدود لبها، ابروها یا آرئول و تاتوهای medical برای درمان رادیاسیون بدخیمی های داخلی می باشد. مبحث درمان ضایعات پیگمانته خوش خیم، محدود به لنتیگوهای ناشی از آفتاب، خال Ito, Ota و ماکولهای (CALMS) café – au – lait می باشد.

این محدودیت در درمان لیزر ضایعات پیگمانته مثل ملاسما، خالهای lentigo meligna, nevocellular وجود دارد، چرا که هنوز اثربخشی درمان لیزر در این ضایعات مورد تائید قرار نگرفته است. بر خلاف این واقعیت که بعضی ضایعات می توانند به طور موفقیت آمیزی با لیزر بهبود پیدا کنند، موارد کمی گزارش شده است و تفاوتهای فاحش در پاسخ به درمان این اجازه را نمی دهد که لیزرتراپی به عنوان درمان استاندارد برای هر ضایعه مورد استفاده قرار گیرد و بایستی این عمل توسط پزشکان با تجربه در موردهای انتخاب شده و با مراقبت کامل انجام شود. همچنین مهم است بدانیم که لیزرتراپی نقشی در درمان ملانومهای مهاجم در این دوره ندارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید